Biz Kimiz?

 

Balıkesir Kilisesi, Yeni Doğuş Kiliseleri Derneği Balıkesir İl Temsilciliği Olarak 20.11.2014 Tarihinde Açılmıştır.


Topluluğumuz herhangi bir yabancı ya da yerli merkeze, kuruluşa, kuruma bağlı değildir. İnancımızın temeli olan, Tanrı’nın sözü Kutsal Kitap, ilkelerine bağlıdır.


Aynı zaman da Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Anayasasına ve Kanunlarına bağlıdır.  


(Romalılar 13: 1 Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. 2 Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.)

Kilisemizde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve İlimizde yaşayan Yabancı Uyruklu Mesih inanlılarıyla birlikte, Kilisenin başı olan İsa Mesih’in önderliğinde bir aile olarak Türkçe ibadet yapılmaktadır.

Tanrının önünde bütün insanlar eşittir, inancımız gereği bizlerde hiçbir şekilde dil, ırk, etnik kimliği ve ulusuna bakmaksızın eşit kabul edip ayrım yapmıyoruz.  
(Romalılar 2:  11 Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.)
Grekçe dilinden türeyen , “Hıristiyan” kelimesinin orijinal anlamı  “İsa’ya Benzeyen” demektir. Mesih inanlıları olarak bu dünyadaki amacımız Kutsal Kitap’a uygun, İsa Mesih’in gücü aracılığıyla O’nun yaşadığı gibi yaşamaktır.
Mesih İnanlıları olarak görevimiz Tanrı’yı sevmek ve komşularımızı(insanları) kendimiz gibi sevmektir. (Matta 22: 37 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab' bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ 38 İşte ilk ve en önemli buyruk budur. 39 İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ 40 Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”)
İnancımız bir tek kelimeyle anlatırsak bu kelime; “SEVGİ” dir.
Balıkesir Kilisesi olarak, Tanrı’nın bize olan sonsuz sevgisi ve lutfuyla yaşıyor, ve
Her İnsanın, Tanrı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz de bütün insanları ve sizleri Tanrı’da seven ve sevmeye kararlı olan Tanrı’nın adanmış halkıyız.
Böylelikle ülkemiz, devletimiz, şehrimiz, halkımız ve herkes için, her zaman dua eden ve etmeye hazır bir aileyiz.
Amacımız gökleri, yeryüzünü, suları, görülen ve görülmeyen her şeyi yaratan Yüce Tanrımızın adını yüceltmek, onu tanımak ve onun sonsuz Sevgisini tanıtmaktır.